Samarbejdspartnere

Her ses LOCOmotivet til Foredrag med Karen Glistrup fra foreningen "Snak om det..."

Her ses LOCOmotivet til foredrag med Karen Glistrup fra foreningen “Snak om det…”

LOCOmotivet er ikke den eneste forening, der arbejder på afstigmatisering af psykisk sygdom, og vi mener, at et samarbejde foreningerne imellem er vigtig for at opnå vores mål. Er du en del af en forening, der deler vores vision og er interesseret i et samarbejde, så skriv til os.

 

Foreninger vi samarbejder med på nuværende tidspunkt:

En af os

 

En Af Os er en landsdækkende kampagne, som har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark.
Følg dem på facebook.

 

Snak om det

 

 

 

 

Landsforeningen Snak om det…  har til formål at inspirere voksne mennesker til mere god snak med børn om sindet og psykiske lidelser. Dette gøres med henblik på at bryde fordomme og tabuer så tidligt som muligt, og fremme trivsel, respekt og medmenneskelighed mellem børn såvel som voksne. Følg dem på facebook.
Obel familiefond
Det Obelske Familiefond blev etableret i 1956 med tre formål: at sikre god ledelse af og skabe de bedst mulige rammer for virksomheden C.W. Obel A/S, at støtte Obel-familien, og at støtte almennyttige formål.
I Det Obelske Familiefond arbejder de ud fra en vision om at gøre en kvalificeret, helhjertet indsats for fremtiden, som er blevet deres rettesnor i alt uddelings- og rådgivningsarbejde. De har hjulpet LOCOmotivet med donationer til vores nye hjemmeside og rekruttering.

 

 

kaffegal
Café Kaffegal er en økologisk cafe på Nørregade 40 i Aarhus, som skaber jobs på særlige vilkår til mennesker med en psykisk sårbarhed.
Caféen støtter LOCOmotivet i “medlemspleje”. Følg dem på facebook.

 

 

Skarpe hjerne varme hjerter
Skarpe hjerner – Varme hjerter  er en rekrutteringsindsats, der har til formål at informere medicinstuderende og yngre læger om ansættelse og karrieremuligheder i psykiatrien i Region Midtjylland. Ved hjælp af engagerede yngre læger, informationsmateriale, oplæg og info-møder fortæller lægerne om deres overvejelser, erfaringer og valg af speciale. Se mere på www.skarpehjerner.dk og www.facebook.com/Skarpehjerner.

Skarpe hjerner – Varme hjerter støtter LOCOmotivets indsats med undervisning om psykisk sårbarhed i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.