Om LOCOmotivet

Os som forening

LOCOmotivets formål er at afstigmatisere psykisk sygdom blandt børn og unge. Det gør vi gennem undervisning i  7.-10. klasse med fokus på at skabe forståelse for psykisk sygdom. Vi stræber også efter at give eleverne en basal baggrundsviden, der gør dem bedre rustet i deres fremtidige møde med psykisk sårbarhed.

LOCOmotivet startede i foråret 2013 med en flok engageret psykiatriinteresserede medicinstuderende, der fik idéen om at drage ud i folkeskolerne og undervise. Man ville nedbryde tabuer omkring psykisk sygdom og gøre eleverne mere informeret. Undervisningsmaterialet blev udarbejdet i tæt samarbejde med En-Af-Os-kampagnen og tilknyttede psykiatere.

Foreningen er en frivillig forening bestående af studerende ved Aarhus Universitet. Vores undervisere består nu af 50 medicin- og psykologistuderende samt UNGambassadører. UNGambassadørerne er unge med personlig erfaring med psykisk sygdom. Vores undervisere bliver uddannet og løbende efteruddannet gennem flere årlige foreningsaftener.

Vi underviser hvert år 60-80 klasser rundt på skoler i hele Region Midt. Vi underviser de unge med henblik på at få nedbrudt tabuer ud fra vores 4 grundlæggende budskaber:

  1. Psykiske sygdom er almindelig og alle kan rammes
  2. Tal med dine venner, og vær selv en opmærksom ven
  3. Man kan ikke gøre nogen mere syg ved at tale om problemerne
  4. Søg hjælp – der findes god behandling!.

Læs mere om vores undervisning her

 

LOCOmotivets historie

Inspirationen til LOCOmotivet startede i forbindelse med et møde blandt medicinstuderende i København i efteråret 2012. Her bliver der snakket om at opstarte en undervisningsforening med fokus på psykisk sårbarhed og forebyggelse heraf.

2012 markerer den spæde start på en periode, hvori mange nye studenterforeninger bliver stiftet på lægestudiet. De fleste af disse foreninger har overvejende fokus på faglig dygtiggørelse inden for et specifik sundhedsfaglig special.

Trods manglende fokus hører der til de studerendes rolle som fremtidig sundhedsvidenskabelige eksperter ligeledes et krav om at være en dygtigformidler, samt aktivt at interessere sig for forebyggelse af fysisk såvel som psykisk sygdom.

Med rollen som formidler og sygdomsforebygger i mente vender Margrete Henriksen tilbage til Aarhus med sin inspiration. Margrete, som senere kommer til at sidde i LOCOmotivets første bestyrelse, begynder ivrigt at skrive rundt til de århusianske universitetsstuderende.

Til at starte med bliver der samlet en gruppe engagerede medicinstuderende, som straks kaster sig over den første opgave – at få formuleret et undervisningsmateriale. Samtidig bliver der skabt den første kontakt til folkeskolerne i Region Midtjylland, og der bliver gjort økonomiske overvejelser.

I starten af 2013 bliver der fra de studerendes side etableret en kontakt til den nyligt opstartede En Af Os kampagne i form af et møde i Risskov. I samarbejde med Charlotte Stensig, Helle Ibsen og lederen af En Af Os kampagnen indgås der et samarbejde som for LOCOmotivet betyder, at En Af Os dækker kørselsudgifter.

Med undervisningsmaterialet færdiggjort bliver det, med henblik på kvalitetssikring, gennemgået sammen med en flok psykiatere i Risskov. Her godkendes fokuspunkter, formuleringer og så videre. Personerne bag LOCOmotivet, som endnu ikke officielt er stiftet som frivillig studenterforening, finder sammen i kælderen på Cafe Ris Ras. Her gennemføres den endelige organisatoriske del med konstituerende generalforsamling og formulering af foreningens vedtægter.

Foråret 2013 markerer den officielle start på LOCOmotivets undervisning af 7.-10. klasses folkeskoleelever i Region Midtjylland. Siden da har foreningen kun fået mere travlt. Det har overrasket os, hvor stort behovet er for, at der bliver sat fokus på afstigmatisering og at fjerne tabu om psykisk sårbarhed. Vores arbejde er mindst lige så givende for vores medlemmer som for eleverne, og vi føler virkelig, at vi gør en forskel!