Bliv frivillig

Er du LOCOmotiveret?

frivillig

Vi søger løbende engagerede frivillige til undervisning og andet foreningsarbejde, hvor  du bliver en del af en aktiv og dynamisk forening.

Før du bliver sendt ud som underviser, deltager du i vores obligatoriske uddannelsesweekend og vores “føl”-ordning, så du bliver godt rustet til arbejdet.

Derudover afholder vi løbende foreningsaftener med relevante foredrag, der skal styrke din viden om psykisk sårbarhed og sygdom, samt evne til at formidle denne viden.

Ud over at blive underviser har du også mulighed for at deltage i udvalgsarbejde, som for eksempel at udvikle undervisningsmateriale til de folkeskoleklasser vi besøger, eller arrangere foredrag for vores medlemmer. 

For at blive medlem skal du sende din ansøgning via formularen nedenfor.

Infomøde
Vi holder informationsmøde for alle interesserede studerende 2 gange årligt i hhv. september og februar.

I år bliver det holdt tirsdag d. 12. februar kl. 17-19 i Aarhus Universitetspark. Vi holder det igen sammen med Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende og får besøg af en ambassadør, som fortæller sin personlige historie med psykisk sygdom samt denne gang også en læge, som fortæller om den diagnose, ambassadøren har. Find mere information inde på vores Facebook-side, hvor begivenheden bliver lagt op: www.facebook.com/LOCOmotivet.

Uddannelsesdag 
Vi uddanner nye undervisere 2 gange om året: i foråret og i efteråret. Nye medlemmer uddannes til at undervise i foreningen og erfarne undervisere bliver gjort endnu dygtigere. Vi bruger typisk en lørdag på vores uddannelsesdag, hvor nye medlemmer bliver klædt godt på til at undervise både gennem teoretisk undervisning og praktisk tilgang af erfarne undervisere.

I år bliver det holdt lørdag d. 2. marts i Aarhus Universitetspark, og det er et heldagsarrangement. Find mere information inde på vores Facebook-side, hvor begivenheden bliver lagt op: www.facebook.com/LOCOmotivet.

Det er obligatorisk for nye medlemmer at deltage i en uddannelsesdag, før de kan undervise.

Ud over det faglige indhold, vægter vi også et godt socialt sammenhold højt, da det er vores overbevisning at vi for bedre teams når vores undervisere kender hinanden.

Har du spørgsmål, eller vil du bare gerne vide mere, kan du skrive til:
locomotivet.indmeldelse@gmail.com

For at blive medlem skal du sende din ansøgning via formularen nedenfor.