Bliv frivillig – fra forsiden

Er du LOCOmotiveret?

frivillig

Vi søger løbende engagerede frivillige til undervisning og andet foreningsarbejde.
Som frivillig bliver du en del af en aktiv og dynamisk forening.

Før du bliver sendt ud som underviser, deltager du i vores obligatoriske uddannelsesaftener og vores “føl”-ordning, så du bliver godt rustet til arbejdet.

Derudover afholder vi løbende foreningsaftener med relevante foredrag, der skal styrke din viden om psykisk sårbarhed og -sygdom, samt evne til at formidle denne viden.

Ud over at blive underviser, har du også mulighed for at deltage i udvalgsarbejde, som for eksempel at udvikle undervisningsmateriale til de folkeskoleklasser vi besøger, eller arrangere foredrag for vores medlemmer.

Infomøde
Vi holder informationsmøde for alle interesserede studerende 2 gange årligt i hhv. september og februar.

UddannelsesDAG 
Vi uddanner nye undervisere 2 gange om året: i foråret og i efteråret.
Det er obligatorisk for nye medlemmer at deltage i en af uddanelsesdagene, før de kan undervise.

Nye medlemmer uddannes til at undervise i foreningen og erfarne undervisere bliver gjort endnu dygtigere.
Ud over det faglige indhold, vægter vi også et godt socialt sammenhold højt, da det er vores overbevisning at vi får bedre teams når vores undervisere og ambassadører kender hinanden.

Har du spørgsmål, eller vil du bare gerne vide mere, kan du skrive til:
locomotivet.indmeldelse@gmail.com

For at blive medlem skal du sende din ansøgning via formularen nedenfor.