Undervisningen

LOCOmotivets undervisning handler om psykisk sygdom. Med vores besøg ønsker vi at udfordre eleverne til at bryde det tabu, som det er at tale om psykisk sygdom, fordi vi ved, at de alle sammen kender til det. Vi søger at åbne elevernes øjne for, at psykisk sygdom er almindeligt,og dermed få at italesat nogle af de fordomme, der er. Vi bestræber os på at være konkrete, når vi præsenterer eleverne for de problemer, der kan være relateret til psykisk sygdom.

Vores undervisning er centreret omkring følgende fire spørgsmål:

  • Hvad er en psykisk sygdom?
  • Hvorfor kan man blive psykisk syg?
  • Hvordan er man en god ven til en, der har det svært?
  • Hvordan får man hjælp?

Eleverne bliver guidet igennem en basal viden omkring de mest almindelige psykiske sygdomme og hvilke årsager, der kan være medvirkende til, at man udvikler en psykisk sygdom. Denne basale viden danner grundlag for en bedre forståelse af, hvad psykisk sygdom er og hjælper eleverne med at skille fakta fra fordomme. Vi kommer ind på, hvor meget venskab betyder for den, som er psykisk syg, og hvordan man som ven til en med en psykisk sygdom kan forholde sig til vennen og sygdommen. Mange unge føler sig alene eller magtesløse, når de opdager, at en ven eller veninde har det svært. Derfor er det helt centralt for os at få de unge til at reflektere over, hvor de kan hente hjælp, når de oplever problemer, de ikke selv kan rumme – både de nære voksne og den professionelle hjælp.

Vores undervisning er struktureret ud fra det formål at få eleverne til at tage aktiv del i dialogen og arbejde selvstændigt. Derfor er undervisningen baseret på en blanding af gruppeaktiviteter og cases. Eleverne bliver inddraget i undervisningen, så der skabes en samtale mellem vores undervisere og eleverne, frem for at underviserne blot ”forelæser” om emnet. Vi benytter i vid udstrækning forskellige rekvisitter for at variere undervisningsformen og understrege vigtige pointer.

2015-12-20 12.36.20

r_d-gr_n_til_slider_j

vision_r_underviser_til_slider_

2015-12-20 13.16.52