Evaluering for lærere

    Oplægget levede op til mine forventninger

    Undervisningen havde et passende fagligt niveau

    Underviserne var gode til at inddrage og aktivere eleverne