LOCOmotivets historie

OM LOCOMOTIVET

LOCOMOTIVETS HISTORIE

Inspirationen til LOCOmotivet startede i forbindelse med et møde blandt medicinstuderende i København i efteråret 2012. Her bliver der snakket om at opstarte en undervisningsforening med fokus på psykisk sårbarhed og forebyggelse heraf.

2012 markerer den spæde start på en periode, hvori mange nye studenterforeninger bliver stiftet på lægestudiet. De fleste af disse foreninger har overvejende fokus på faglig dygtiggørelse inden for et specifik sundhedsfaglig speciale.

Trods manglende fokus, hører der til de studerendes rolle som fremtidig sundhedsvidenskabelige eksperter ligeledes et krav om at være en dygtig formidler, samt aktivt at interessere sig for forebyggelse af fysisk såvel som psykisk sygdom.

Med rollen som formidler og sygdomsforebygger i mente vender Margrete Henriksen tilbage til Aarhus med sin inspiration. Margrete, som senere kommer til at sidde i LOCOmotivets første bestyrelse, begynder ivrigt at skrive rundt til de aarhusianske universitetsstuderende.

Til at begynde med bliver der samlet en gruppe engagerede medicinstuderende, som straks kaster sig over den første opgave – at få formuleret et undervisningsmateriale. Samtidig bliver der skabt den første kontakt til folkeskolerne i Region Midtjylland, og der bliver gjort økonomiske overvejelser.

I starten af 2013 bliver der fra de studerendes side etableret en kontakt til den nyligt opstartede En Af Os kampagne i form af et møde i Risskov. I samarbejde med Charlotte Stensig, Helle Ibsen og lederen af En Af Os kampagnen indgås der et samarbejde som for LOCOmotivet betyder, at En Af Os dækker kørselsudgifter.

Med undervisningsmaterialet færdiggjort bliver det, med henblik på kvalitetssikring, gennemgået sammen med en flok psykiatere i Risskov. Her godkendes fokuspunkter, formuleringer og så videre. Personerne bag LOCOmotivet, som endnu ikke officielt er stiftet som frivillig studenterforening, finder sammen i kælderen på Cafe Ris Ras. Her gennemføres den endelige organisatoriske del med konstituerende generalforsamling og formulering af foreningens vedtægter.

Foråret 2013 markerer den officielle start på LOCOmotivets undervisning af 7.-10. klasses folkeskoleelever i Region Midtjylland. Siden da har foreningen kun fået mere travlt. Det har overrasket os, hvor stort behovet er for, at der bliver sat fokus på afstigmatisering og at fjerne tabu om psykisk sårbarhed. Vores arbejde er mindst lige så givende for vores medlemmer som for eleverne, og vi føler virkelig, at vi gør en forskel!