Materiale og indhold

UNDERVISNING

LOCOmotivets undervisning har fokus på psykisk sårbarhed og sygdom. Hver tredje dansker får en psykisk diagnose i løbet af livet. I LOCOmotivet ønsker vi derfor at starte dialogen om psykiske vanskeligheder, for at italesætte fordomme og udfordre elevernes viden. Vi søger at åbne elevernes øjne for, at psykisk sygdom kan ramme alle. Vi bestræber os på at være konkrete, når vi præsenterer eleverne for de problemer, der kan være relateret til psykisk sygdom.

Skærmbillede 2021-10-05 kl. 21.28.48

Eleverne bliver guidet igennem en basal viden omkring de mest almindelige psykiske diagnoser og hvilke risici, der kan være medvirkendende til, at man udvikler en psykisk sygdom. Denne basale viden hjælper eleverne med at skille fakta fra fordomme, og danner grundlag for en bedre forståelse af psykisk sårbarhed.

Vi kommer ind på, hvor meget venskab betyder, og hvordan man som ven til en med en psykisk sygdom kan forholde sig til både individet og sygdommen. Mange unge føler sig alene eller magtesløse, når en ven eller veninde har det svært. Det er derfor helt centralt for os, at de unge kan reflektere over, hvordan de kan støtte personen, samt hvor de selv kan søge hjælp til problemer, de ikke kan rumme. Her fokuserer vi både på støtte i de nære miljøer og professionel hjælp.

Vores undervisning er struktureret ud fra et formål om, at eleverne tager aktiv del i dialogen om psykisk sårbarhed. Derfor er undervisningen baseret på både gruppeaktiviteter og casearbejde. Eleverne bliver inddraget i undervisningen, så der skabes en samtale mellem vores undervisere og eleverne. Vi benytter i vid udstrækning forskellige aktiviteter for at variere undervisningsformen og understrege vigtige pointer.

Skærmbillede 2021-10-11 kl. 13.18.33

Vores undervisning er centreret omkring følgende fire spørgsmål:

  • Hvad er en psykisk sygdom?
  • Hvorfor kan man blive psykisk syg?
  • Hvordan er man en god ven til en, der har det svært?
  • Hvordan får man hjælp?